V případě potřeby uklízíme a vyvážíme klest po těžbě v dostupných terénech.