Provádíme rizikové kácení stromů podél elektrovodů, železničních a silničních koridorů.