Součástí harvestorové technologie je vyvážení dřeva vyvážecí soupravou:
Samochodnou vyvážecí soupravou.
Traktorem s vyvážecím vlekem a naváděním.