Vlastníků lesa nabízíme těžbu dřeva naší harvestorovou technologií:

  • Standartní práce na rovinách v mýtních a předmýtních porostech
  • Extrémní práce ve svazích, stráních a podmáčených stanovištích
  • Výchovné těžby do 40 let
Rizikové kácení