Vlastníků lesa nabízíme sortimentní metodou těžbu dřeva naší harvestorovou technologií a to v kategorii:
Střední šestikolový harvestor s úřezem do 70 cm vhodný do probírek do 40 let a nad 40 let, nahodilou těžbu, mýtní úmyslnou těžbu.
V hůře dostupných terénech můžeme nabídnout i kombinaci ruční těžby, traktoru s lanem, harvestoru a vyvážecí soupravy.